มัทฉะจากตระกูลชา
ที่ทรงเกียรติของญี่ปุ่น

NAKAMURA CHAHO

หากเอ่ยถึงมัทฉะ...
คนญี่ปุ่นหลายคนจะนึกถึงมัทฉะแห่ง
‘ตระกูลนากามุระ’ 1 ใน 3 ตระกูลกูรูแห่งชา
ที่เก่าแก่และทรงเกียรติที่สุดตระกูลหนึ่งในญี่ปุ่น

ร้านชาของตระกูลนากามุระตั้งอยู่ที่เมืองมัตสึเอะ
จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่สวยงามสมบูรณ์
ด้วยธรรมชาติ ที่มีความผูกพันกับมัทฉะมาเนิ่นนานนับจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน จนถือได้ว่า การดื่มมัทฉะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ชาวมัตสึเอะและกลายเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์
นั่นคือ ‘วัฒนธรรมชา’

ซูกิชิ นากามุระ ต้นตระกูลนากามุระเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชิมชาตั้งแต่สมัยยุคเอโดะ
เป็นผู้คิดค้นเครื่องบดชาด้วยไฟฟ้าเป็นคนแรกของญี่ปุ่น และในปี 1884 ได้ก่อตั้ง
บริษัท นากามุระ ชาโฮะ ผลิตมัทฉะคุณภาพดี สืบทอดกันมากว่า 4 ชั่วอายุคน

ปัจจุบัน ทายาทรุ่นที่ 4 แห่งตระกูลนากามุระ ฮิซาโอะ นากามุระ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท นากามุระ ชาโฮะ จำกัด ได้รับการยอมรับว่าเป็น 'กูรูชา' ของประเทศญี่ปุ่น
ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้เรื่องมัทฉะอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของรัฐบาลญี่ปุ่น ในการบรรยาย หรือแนะนำผลิตภัณฑ์ชาเขียว ประกอบพิธีชงชา
ในพิธีสำคัญๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ในแถบยุโรป

ชาโฮะ ผู้นำด้านมัทฉะและชาเขียว จึงได้นำเข้ามัทฉะคุณภาพสูงจากนากามุระ ชาโฮะตระกูลผู้ผลิตชาที่สืบต่อความเชี่ยวชาญมากว่า 300 ปีเข้ามาในประเทศไทย เพื่อให้คนไทย
ทุกคนได้สัมผัสกับมัทฉะต้นตำรับแท้จากประเทศญี่ปุ่น ผ่านเมนูเครื่องดื่มและขนม
ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่อยู่เสมอ และให้ความเคารพในความสูงส่งของมัทฉะ โดยคงคุณค่าและรสชาติของมัทฉะไว้ คัดสรรมัทฉะชั้นเลิศจาก Tea Master และนำมาปรุงให้มีกลิ่นและรส
ที่เข้มข้น กลมกล่อม ด้วยศิลปะการชงแบบญี่ปุ่นแท้ๆ

ห้องประกอบพิธีชงชา

ด้วยชาโฮะ เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นผู้นำเข้ามัทฉะคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น และถ่ายทอดวัฒนธรรมการดื่มชาตามวิถีดั้งเดิม
ของชาวญี่ปุ่น คุณทัสสินีผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ชาโฮะ มีความตั้งใจ
ที่จะสร้างเรือนชงชาตามแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเพื่อให้เป็นสถานที่
ที่ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชม

เรือนชงชานี้ตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซอยพหลโยธิน 14 นอกจากนี้เรายังใช้เรือนชงชานี้เป็นสถานที่สำหรับฝึกฝนพนักงานของเรา โดยเราได้เชิญ Tea Master มาถ่ายทอดพิธีการชงชาให้กับพนักงานของเราให้ได้ซึมซับแบบอย่างของวัฒนธรรมาชาที่แท้จริง

ชาโฮะ...จิตวิญญาณแห่งมัทฉะ
ที่เชื่อมโยงถึงปัจจุบัน

SPIRIT OF TEA MASTER

ชาโฮะนาว...
ก่อกำเนิดภายใต้ความตั้งใจที่ต้องการให้
คนไทยสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มชาโฮะได้สะดวก
และง่ายขึ้น ที่มาของคำว่า 'NOW' นั้นมาจากการที่
เราได้ตระหนักถึงความเร่งรีบในชีวิตปัจจุบันจึงทำให้ละเลย
ในสิ่งรอบข้าง

ดังนั้น 'NOW' ในที่นี้หมายถึง การมีสติกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
มีความสงบสุขในใจ ในเวลาที่ทุกคนต่างก็เร่งรีบ แข่งขัน และหมกมุ่น
อยู่กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

ชาโฮะนาว จึงเป็นสัมผัสแห่งกลิ่นและรสที่นำพาให้ผู้คน
ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสติกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
และได้รับประสบการณ์เชื่อมโยงของกันและกัน
ถ้วนทั่วทุกคน

ชาโฮะนาว ชงด้วยมัทฉะสูตรพิเศษ
จากตระกูลนากามุระ ที่สืบทอดตำรับมัทฉะ
อันเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่ปี 1884