ชาโฮะ ไฟน์ ฟู้ด เซอร์วิส
มีชาหลากหลาย
ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

มัทฉะและเซนฉะ
ต่างกันอย่างไร

  มัทฉะ

  เป็นเครื่องดื่มล้ำค่าและมีคุณค่าสูง ซึ่งในอดีตมัทฉะจะถูกสงวนไว้เฉพาะสมเด็จพระจักรพรรดิ ราชวงศ์ และขุนนางชั้นสูงเท่านั้น แม้ในปัจจุบันการดื่มมัทฉะจะแพร่หลายไปทั้งประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก ความพิถีพิถันทุกขั้นตอนก็ยังคงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย

  การปลูกมัทฉะ ต้องเลือกพื้นที่ในการปลูกที่อยู่ในหุบเขา เพราะอุดมด้วยดินภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุสูง เพื่อช่วยขับรสชาติของมัทฉะให้กลมกล่อมและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ต้องดูแลรักษาพื้นที่ปลูกอย่างดี มีระดับของแสงอาทิตย์และอุณหภูมิที่พอเหมาะ จนสามารถกลั่นน้ำค้างเม็ดใสให้มาเกาะอยู่บนยอดชาทุกเช้า

  การเก็บเกี่ยว มัทฉะเก็บเกี่ยวได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น โดยคัดเลือกจากแปลงชาที่สมบูรณ์ที่สุด เมื่อใบชาเริ่มแตกยอด ก่อนจะเก็บเกี่ยว 1 เดือน จะต้องใช้ผ้าสีดำคลุมไว้ทั้งแปลง เพื่อให้สารอาหารที่รากถูกดูดซึมขึ้นมาเก็บกักไว้ที่ใบอ่อน 3 ใบแรก จากนั้นกระบวนการเก็บยอดชา ต้องเก็บด้วยมือโดยผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์เท่านั้น และเลือกเฉพาะยอดอ่อนที่สมบูรณ์ 3 ใบแรก ต้องไม่ปนเปื้อนกับส่วนอื่นการเก็บเกี่ยวต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนแสงแรกแห่งอรุณรุ่งจะมาเยือน

  ยอดชาที่เก็บเกี่ยวได้ จะถูกนำเข้าสู่โรงอบไอน้ำโดยเร็วที่สุดเพื่อหยุดกระบวนการออกซิเดชั่น เป็นการรักษาปริมาณสารคาเทซินในใบชาให้คงอยู่ไว้มากที่สุด แล้วนำใบชาแห้งจากการอบ เข้าสู่กระบวนการร่อนเพื่อคัดกิ่งและก้านออกจนหมด ก่อนจะนำไปบดด้วยเครื่องโม่ที่ทำจากหินชนิดพิเศษที่ทำเพื่อการบดมัทฉะโดยเฉพาะ

  เซนฉะ

  เกิดจากต้นชาชนิดเดียวกับมัทฉะ แตกต่างกันที่เซนฉะจะปลูกกลางแจ้งตลอดปี ไม่มีการคลุมด้วยผ้าสีดำ เซนฉะจะเก็บเกี่ยวได้ปีละ 4 ครั้ง โดยใช้กรรไกรตัดยอดต้นชา จากนั้นนำมาเป่าให้แห้ง สลับกับปั่นใบชาให้เป็นเกลียว จนได้ใบชาที่แห้งพอเหมาะพอดี ที่ให้รสชาติเข้มข้นและกลิ่นหอมกำลังดี

  การดื่มเซนฉะ จะนำใบชาแห้งใส่น้ำร้อน รอสักครู่จนน้ำชามีสีเข้มตามต้องการ จึงรินน้ำชามาดื่ม คุณค่าสารอาหารที่ได้จากเซนฉะจึงมาจากการที่ใบชาละลายในน้ำ ต่างจากมัทฉะที่เป็นการดื่มชาจากผงที่บดทั้งใบ

 • Matsu Matcha
  Powder 100%

 • Matsu Houjicha
  Powder 100%

 • Matsu Kaori
  Matcha Powder
  100%

 • Matsu Matcha
  All-Purpose
  Powder 100%

 • Matsu Matchairi
  Genmaicha

สีของเครื่องดื่มชา

 • Matsu Matcha
  Powder 100%

 • Matsu Houjicha
  Powder 100%

 • Matsu Kaori
  Matcha Powder
  100%

 • Matsu Matcha
  All-Purpose
  Powder 100%

 • Matsu Matchairi
  Genmaicha

 • Chaho Matcha
  Powder Instant

 • Chaho Matcha
  Powder Sweetened
  Instant

สีของเครื่องดื่มชา

 • Chaho Matcha
  Powder Instant

 • Chaho Matcha
  Powder Sweetened
  Instant

 • Ta-Ke Matcha
  Powder Instant

 • Ta-Ke Matcha
  Powder Instant 1

สีของเครื่องดื่มชา

 • Ta-Ke Matcha
  Powder Instant

 • Ta-Ke Matcha
  Powder Instant 1

 • Ume Matcha
  Frappe-Milk

 • Ume Matcha
  Instant-Iced
  Lemon

สีของเครื่องดื่มชา

 • Ume Matcha
  Frappe-Milk

 • Ume Matcha
  Instant-Iced
  Lemon

ชาแต่ละชนิดให้สีและรสชาติของครีมที่แตกต่างกัน

เลือกชาเพื่อสร้างเมนูในแบบของคุณ

รายการสินค้า ร้อน เย็น ปั่น ชาใส่นม เบเกอรี่/ไอศกรีม
Matsu Matcha Powder 100%
Matsu Houjicha Powder 100%
Matsu Kaori Matcha Powder 100%
Matsu Matcha All-Purpose Powder 100%
Matsu Matchairi Genmaicha
Chaho Matcha Powder Instant
Chaho Matcha Powder Sweetened Instant
Ta-ke Matcha Powder Instant
Ta-Ke Matcha Powder Instant 1
Ume Matcha Frappe-Milk
Ume Matcha Instant-Iced Lemon