Events

THE REAL TASTE OF MATSUE

ครั้งแรกของเมืองไทยกับ The Real Taste of Matsue งานที่รวบรวมขนมนามาวากาชิไว้มากที่สุดถึง 100 แบบ
โดยนักปั้นขนมนามาวากาชิจากประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านการฝึกฝนมากว่า 20 ปี เพื่อเฉลิมฉลองงานเทศกาล
และพบกับขนมนามาวากาชิที่ออกแบบโดย 'ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์' ที่มีเพียง 100 ชิ้นภายในงาน
รายได้จากการจำหน่ายมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย