Events

NHK

ทาง NHK มองหาธุรกิจของญี่ปุ่นที่ถูกขยายตัวไปยังต่างประเทศ โดยคัดเลือกจากผู้ประกอบการที่บุกเบิกผลิตภัณฑ์ใหม่และทำธุรกิจมาเป็นเวลานาน จนประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น ซึ่งชาโฮะถือเป็นผู้นำทางด้าน เครื่องดื่มมัทฉะในประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2549 จนปัจจุบันมัทฉะกลายเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เราจึงได้รับเกียรติในการถ่ายทำร้านชาโฮะจาก NHK และนำไปเผยแพร่ทั่วโลก