Events

Coffee And Tea ปี 2552

ชาโฮะ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานและได้เชิญ Tea Master จากประเทศญี่ปุ่น Ms. Sumiko Nakamura ชงมัทฉะตามพิธีชงชาแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นในเรือนชงชาที่ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับงานนี้ ในงานนี้ชาโฮะได้ถวายชา Fumaiko ซึ่งเป็นชาที่สงวนไว้สำหรับถวายจักรพรรดิ ให้กับพระองค์เจ้าโสมสวลี